Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପାରିବାପଣ
ପାରିବାପଣ
★★★★★

© Diptimayee Biswal

Others

1 Minutes   1.3K    8


Content Ranking

ଆ' ପରଖି ନେବା ବଳ,

ତୋ କହିବାର, ମୋ ସହିବାର ।

ସହିବା ବ୍ୟତିରକେ

ଅନ୍ୟୋପାୟ ବି ନାହିଁ ନା ।

ମୁଁ ଜାଣେ......

ତୁ ବେଶ୍ କହିପାରୁ, କରିପାରୁ ।

ହେଲେ ତୁ କି ଜାଣୁ...

ମୁଁ ବି ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା ମୋ ପାରିବାପଣରେ !

ବଳ ଅନ୍ୟୋପାୟ ପାରିବାପଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..