Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବିଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର
ବିଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର
★★★★★

© Soumyajit Panda

Others

1 Minutes   13.1K    3


Content Ranking

ବିଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର
*********
ତୁମେ ବୋଧେ ଦେଖିଥିଲ
ମୋ ଭିତରେ ଅନାସ୍ଥା ଅନ୍ଧାରରେ
କୁହୁଡି ପହଁରିବାର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରୟାସ।
ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଶି ରାଶି ବାଲି
ଆଉ ତା'ଭିତରେ ତୁମର ସନ୍ଧାନ।
ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅର ନଗ୍ନ ଅନ୍ଧାରରେ,
ତୁମର ସେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ।
ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସେ ଅନୁଭୂତି
ମଧୁର ସନ୍ଧାନେ ଯାଇ
କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବାର ବିବୃତି।
ଆଖି ତଳ ଲୁହ ଓଠ କମ୍ପନ
ହୃଦୟର କୋହଭରା ଗୀତ।
କେବେ ଭାବିଛ ?
କେବେ ଭାବିଛ କେତେ କଷ୍ଟ
ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା।
ଭାବନାରେ ବୁଡିଯାଇଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ।
ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ
ଆଖି ବୁଜି ନିଜକୁ ଖୋଜିବା।
ତଥାପି ତୁମକୁ ଖୋଜେ
ଜହ୍ନ ଆଲୁଆର ସେହି ମଉଳା ସଞ୍ଜରେ।
ଦୀପଶିଖା ଲିଭିଗଲା ପରେ
ତୁମର ସେ ପରିଚିତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ।
ବୃଦ୍ଧ ମଧୁକର କି ଅବା କରିବ
ଦଂଶିଲେ ମରିବ ନ ଦଂଶିଲେ
ଫୁଲ ମଉଳିବ.....।
          °°°
            -ସୌମ୍ୟଜିତ୍ ପଣ୍ଡା

search wish darkness

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..