End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

ଶିଶିର ସାହୁ ମନୋଜ

Children Stories Classics


1  

ଶିଶିର ସାହୁ ମନୋଜ

Children Stories Classics


ତୁଚ୍ଛା ମାଠିଆ ମିଶ୍ର

ତୁଚ୍ଛା ମାଠିଆ ମିଶ୍ର

1 min 242 1 min 242

ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ମଦନମାହାଦେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ନା ବୌଦ୍ଧ ବଡ଼ ବୋଲି ତର୍କ ହେଲା । ରାଣୀ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ପକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କଲେ ।


ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସ୍ଥିର ହେଲା ।

ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଜ୍ଞାତରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ସାପଟିଏ ରଖାଯାଇ ମାଠିଆର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ମାଠିଆରେ କଅଣ ଅଛି ବୋଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ।


ବୌଦ୍ଧମାନେ କହିଲେ "ସର୍ପ ଅଛି" ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ "ଭସ୍ମ ଅଛି" !

ମାଠିଆ ଖୋଲିଲାବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା

ସତକୁ ସତ ତହିଁ ରେ ଭସ୍ମ ଅଛି ।


ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ । ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାବଳରେ

ସର୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ ତୁଚ୍ଛା ମାଠିଆ ହେଲା ସେମାନେ ଏହି ତୁଚ୍ଛା ମାଠିଆ ମିଶ୍ର ପଦ ପାଇଲେ ।।Rate this content
Log in