Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
ନିଜେ ରୋଜଗାର...

ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବା --କୃତି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ କୁ ଖୁଆଇବା --ସଂସ୍କୃତି ନିଜେ ରୋଜଗାର ନ କରି ଅନ୍ୟ ର ଖାଇବା --ବିକୃତି

By Gouri Panda
 142


More oriya quote from Gouri Panda
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar oriya quote from Abstract