Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
" ଯେବେ ଆଗକୁ...

" ଯେବେ ଆଗକୁ ବଢିଲି ନଈ ପଛରୁ ଡାକିଲା ବାଙ୍କ ମୁହାଁ ହେଲାବେଳେ ସ୍ମୃତିର ପଠାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଳକ ହସୁ ଥିଲା ।।" - : ଡଃ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ :-

By Dr. Shiba Prasad Tripathy
 252


More oriya quote from Dr. Shiba Prasad Tripathy

Similar oriya quote from Abstract