Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

ଵଳରାମ ତରାଈ

Others


5.0  

ଵଳରାମ ତରାଈ

Others


ରାଜନୀତି

ରାଜନୀତି

1 min 660 1 min 660


ଚିକିମିକି ଦିଶେ ସିନା ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ,

ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ l

ବଡ ହୀନିମାନେ ବଞ୍ଚେ ଚାଷୀ ଓଡିଶାର,

ଋଣ ଭାରେ ମରେ ସିଏ ପିଇକି ଜହର l

ଚାଷୀ ଏଠି ପାଉ ନାହିଁ ପାଣି, ସାର, ଧାନ,

ସରକାର ଦେଖାନ୍ତି ତା'କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ l

ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ଆଶା ଭରସା ପୁରା ଭରସା,ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି

ଆସ ମୋ ଚିକିମିକି ଦିଶେ ସିନା ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ,

ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ l

ବଡ ହୀନିମାନେ ବଞ୍ଚେ ଚାଷୀ ଓଡିଶାର,

ଋଣ ଭାରେ ମରେ ସିଏ ପିଇକି ଜହର l

ଚାଷୀ ଏଠି ପାଉ ନାହିଁ ପାଣି, ସାର, ଧାନ,

ସରକାର ଦେଖାନ୍ତି ତା'କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ l

ll ନୂଆ ଆଶା ପୁରା ଭରସା, ଖଲି ସବୁ ଆସା ଆଉ ଆସା

ମୋ ଓଡିଶା ମୋ ଓଡିଆ ଆମ ନୂଆ ଓଡିଶା ll

ବଳରାମ ତରାଇ

୯୯୩୭୦୧୪୬୪୬


Rate this content
Log in