Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Janmejaya Panda

Others

3.1  

Janmejaya Panda

Others

କୁଆଁରୀ ବର୍ଷା

କୁଆଁରୀ ବର୍ଷା

1 min
108ସଦ୍ୟ ସ୍ନାତା କୁଆଁରୀ ବର୍ଷାର 

ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୟୁତିରେ ବିଭୋର ଆକାଶ 

ସବୁ ଲୁପ୍ତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ 

ଉଲଗ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ପୃଥିବୀ 

ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ସ୍ନାନ ମଗ୍ନା ହେବାକୁ l

ସେ ଅଣାୟତ୍ତ 

ଖାଲି ଟିକେ ଉଷ୍ମ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ 

ମେଘ ବି ଆନମନା 

ବାସ କେବଳ ମାଟିର ମହ ମହ ବାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ l

ନିଜର ସବୁ ଦାମ୍ଭିକ ପଣିଆକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ 

ନଇଁ ଆସେ ଚୁମି ବାକୁ ଧରଣୀର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଗାଲକୁ 

ନିଦାଘବେଳର ସବୁ ଦୋଷତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି 

ଉଦବିଗ୍ନ ହୋଇଉଠେ ବାସର ରାତି ମନେଇବାକୁ 

ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମଧୁମିଳନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ l

କେଇ ଦିନର ମିଳନ ସାରି ଚାଲିଯାଏ ସେ ତା ଦୁନିଆକୁ 

ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଧରା ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଓଢଣୀ ll


Rate this content
Log in