Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Yogesh Khalkar

Others

2  

Yogesh Khalkar

Others

दिवस क्र. 20 13 / 04 / 2020

दिवस क्र. 20 13 / 04 / 2020

1 min
213


आज सकाळी सकाळी संगणकावर काम करत असताना संगणक बंद पडला. Lockdown असल्याने कोणी दुरुस्तीला येईल अशी शक्यता नव्हती. मग काय घेतला संगणक दुरुस्त करायला. खूप दिवसांनी संगणक दुरुस्त करायचा होता त्यामुळे थोडी भिती वाटतं होती. पण केला एकदाचा दुरूस्त संगणक. 


Rate this content
Log in