Yogesh Khalkar

Others

2  

Yogesh Khalkar

Others

दिवस 14 / 04 / 2020

दिवस 14 / 04 / 2020

1 min
420


आज कोरोना अपडेट्स बघत असताना एक गोष्ट लक्षात येत होती की रुग्णसंख्या वाढते आहे. यामुळे पुन्हा lockdown वाढणार असे वाटतं होते आणि सकाळी 10 वाजता 3 मे 2020 पर्यत lockdown वाढल्याची घोषणा केली आणि मी पुन्हा लागलो पुढल्या दिवसात काय करायचे हे ठरवायला. 


Rate this content
Log in