Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
निसर्गा...

निसर्गा नुसार(लव मॅरज) कावळ्याच लग्न कावळीन सोबत डुकराचे डुकरीन सोबत गाढवाचे गाढवी सोबत होते आणि मानसा नुसार ( अरेंज मॅरेज) पैसा, प्रापर्टी, सत्ता, नोकरी आणि खोटी प्रतिष्ठा दुसऱ्याच्या अनुभवातून शिकावे आयुष्य खूप लहान असते सत्य आनंदी जीवन जगावे

By Yashodhan Waghmare
 43


More marathi quote from Yashodhan Waghmare
26 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract