Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Omkar Gurav

Children

4.3  

Omkar Gurav

Children

वाट बघणं

वाट बघणं

1 min
266


झाली वेळ सायंकाळ

डोळे वाटेकडे लागती 

दिस निघाला मावळाया

काम कधी संपेल तुझे आई 


नभ दाटूनिया आले 

विजा कडाडती त्यात

जसे गडगडे ढगांमध्ये

मन घाबरते आत


नाही सोबतीला कोणी 

धीर दिला मुक्या जिवानं

ये गं लवकर आई

वाट संपूदे बघनं


भूक पोटात लागली

नाही ठेवल खाया मागं

आणलीस का गं मला

तुझ्या कष्टाची भाकर


Rate this content
Log in