Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Supriya Devkar

Tragedy

3  

Supriya Devkar

Tragedy

उरल्या न कोणत्या भावना

उरल्या न कोणत्या भावना

1 min
102


उरल्या ना कोणत्याच भावना 

का केलास असा वार

जागवलीस पालवी मनी अन् 

नकाराचा केलास प्रहार

 

का दाखवलीस दिवास्वप्नं 

का लावलास तुझा लळा 

उरले ना काही माझ्यापाशी

ना सोसवेना या कळा 


धीर देत स्वतःला सावरतो 

तरीही वाट सापडेना 

वरवर दाखवले किती तरी 

मनाला शांत बसवेना


शोधतो रोज वाटा नव्या 

आठवणींना दूर ठेवण्या 

कोंदणात नाही राहात त्या 

थोड्या वेळच्या पाहुण्या


Rate this content
Log in