Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Rama Khatavkar

Inspirational

4  

Rama Khatavkar

Inspirational

त्या तिथे वाळवंटी

त्या तिथे वाळवंटी

1 min
38त्या तिथे वाळवंटी

खेळ हा मांडलेला

वाट पाही भिडूंची

खेळीया थांबलेला 


ज्ञानिया येत आहे, 

पंढरी आज दारी

लेकरे काय झाली ?

माउलीला गमेना


बोलला तो तुकोबा

"सावळ्या, का परीक्षा

घेतसे लेकरांची

धीर तो सोडलेला."


मंद हासून बोले, 

"तू किती पावसाळे

पाहिले रे तुकोबा,

पायवारीत येता ?


स्वच्छता या तनाची,

मुख्य आहे मनाची

सांगता तूहि लोकां

ऐकले का कुणीही ?


मीच केले उपाया.

हस्तप्रक्षालनाचे

मोल ते सांगण्याला

हे दिले वर्ष त्यांना."


यापुढे पायवारी

स्वच्छता पाळलेली.

जो कुणी मोल जाणी, 

तोच येईल दारी."


"ठीक आहे, तरीही

विट्ठला विठ्ठला हे

नाम घेता मुखाने

होत जातेच वारी."


बोल ऐके तुक्याचे

भान जाई हरीचे

देउनी प्रेम दोघां

देत आलिंगनाला.Rate this content
Log in