Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mrs. Mangla Borkar

Romance

1.7  

Mrs. Mangla Borkar

Romance

तुझ्यात मी

तुझ्यात मी

1 min
305


मनातल्या भावनांचा सागर तू आणि भावसागरचा किनारा मी | 

सागराच्या लाटांची चंचलता तू चंचलतेला जोडणारा तरंग मी |                             

हृदयाच्या गतीचा आलाप तू आणि आलापाचा सूर मी |

सुरांच्या माळेतला हिरा तू आणि हिराचा प्रकाश मी |                                      

फुलांच्या गाभ्यातला सुगंध तू आणि सुगंधाचा श्वास मी |

श्वासांचा ताल तू आणि तालांचे ऐक्य मी |                                                      

तुझे अमोल स्वप्न मी आणि माझे स्वप्नमोल तू |  

जसं पाण्याचा थेंब आणि थेंबातले पाणी तसं माझ्यातला तू आणि तुझ्यातला मी | 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance