Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Supriya Devkar

Others

3  

Supriya Devkar

Others

तुझं असणं

तुझं असणं

1 min
440


तुझं असणं मनाला खूप खूप भावत 

जणू हरवलेल सारं तुझ्या कुशीतच घावत 


तुझं असणं फूलपाखराप्रमाणे भिरभिरत

मनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात हळूच ते शिरतं 


तुझं असणं उंच झुल्यावर लाबंच लांब झुलत 

समोर असताना ही मनात मात्र सदैव डूलतं 


तुझं असणं बंद मनाची कवाडे माझ्या खोलत 

अडचणीत नेहमीच ते आपूलकीने बोलत 


तुझं असणं म्हणजे घर भरल्यासारख वाटत

तुझ्या काळजीने कधी काळीज माझं दाटत 


तुझं असणं म्हणजे सदैव फुललेली परसबाग 

दिवस रात्र तुझ्या हसण्याने येते तिला जाग


तुझं नसणं याचा मनाला विचार करवत नाही 

तू सदैव सोबत रहा याखेरीज काही मागणं नाही 


Rate this content
Log in