Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rama Khatavkar

Romance

3  

Rama Khatavkar

Romance

स्वप्नात भेट झाली

स्वप्नात भेट झाली

1 min
11.6K


स्वप्नात भेट झाली सत्यात राहिली,

कोडी युगायुगांची कोड्यात राहिली.


पानास जीर्ण जाळी जाळीत आठवे

ती कोवळीक आता देठात राहिली.


का वादळापरी तो गेला निघोनिया

माघातही उन्हाची देहात काहिली


मी श्रावणास माझ्या अश्रूंत बांधले, 

विद्युल्लता तरीही कोषात राहिली 


जन्मात मागच्या मी मागीतला हरी, 

माझी कथा अजूनी फेऱ्यात राहिली.


Rate this content
Log in