Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shriram Tekale

Tragedy

4.0  

Shriram Tekale

Tragedy

शब्द

शब्द

1 min
270


प्रेमाने प्रेम वाढते

शब्दाने शब्द वाढतो


जपून टाका शब्द तुम्ही

निघालेला शब्द

अन सुटलेला बाण

परत येत नसतो


शब्दात मोठी ताकत असते

झाडालाही नाचविण्याची

वाऱ्यालाही हसविण्याची


शब्दात मोठी ताकद असते

चंद्र - सूर्य तोडविणायची

समुद्राला उसळविण्याची

अन पुन्हा शांत करण्याची


शब्दात मोठी ताकद असते || धृ ||


शब्दात तालवारीपरी

ताकद असते

तलवारीने धड

तर शब्दाने मन कापले जाते


शब्दात मोठी ताकद असते

काडीचीही गरज नसते

जंगल सारे पेटविण्यासाठी


शब्दात मोठी ताकद असते || धृ ||


शब्दात मोठी ताकद असते

शब्दाने अंग तापते

शब्दाने डोके पेटते

अन् रक्त सळसळते

शब्दात मोठी ताकद असते || धृ ||


Rate this content
Log in