Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shriram Tekale

Others

4.0  

Shriram Tekale

Others

लढा विषाणूशी

लढा विषाणूशी

1 min
48


असे जगावे विषाणू सांगे, लढण्याचे देउनी उत्तर |

प्रतिकार शक्ती शरीर सांगे, स्वजनला देउनी अत्तर |


न विसरता मास्क लावुनी, कधी न पडावे बाहेर |

हात स्वच्छ धोऊंनी, विषाणूला काढून बाहेर |


असता गरज तेंव्हाच, पडावे घराबाहेर परीक्षित,

नसता कधीही उगाच, घरीच राहावे सुरक्षित |


नको हस्तोलनं स्वजनांशी, ठेउनी सामाजिक आंतर |

नको मिठी त्या प्राण्याशी, वाढवोनि मनाचे जंतर |


येता लक्षणे तुम्हा कधी, घेवोनि डॉक्टरांच्या सल्ला |

न सांगता सहन केले, गंभीर झाले, संपेल तुमचा गल्ला |


घ्याव्या हिरव्या भाज्या आहारामध्ये, स्वच्छ करोनि जाल,

असावी फळे खाण्यामध्ये, येईल जशी पाठीशी ढाल |


व्यायाम करावा रोज सकाळी, होईल कणखर शरीर |

ध्यान करावे रोज देवाचे, होईल शांत मान |


कधी न घालावा, वेळ व्यर्थ, करीत राहावे कर्म |

भविष्य काली, लागेल जे, भेटेल तेंव्हा मर्म |


|| सुरक्षित रहा, घरी रहा, खंबीर रहा ||


Rate this content
Log in