Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Supriya Devkar

Others

4  

Supriya Devkar

Others

सावरून घे

सावरून घे

1 min
27


तुझ्या सोबतीत विनले घरटे 

घट्ट धरून ठेवू नाती 

बाधंला भावनांना बांध 

जपू नात्यांच्या धगधगत्या वाती 


माडंला कुठे विचारांचा पसारा 

सावरून घे तू शांतपणे 

तोडणे असे खूपच सोपे

सोडू नकोस कधी तू जोडणे


एकटेपणा कधी वाटला 

विरघळून घे जुन्या नात्यात

बोल चार गोष्टी मनातल्या 

गारवा पसरेल तुझ्या वागण्यात


Rate this content
Log in