Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

3.8  

Supriya Devkar

Others

पुन्हा नभ येईल भरून

पुन्हा नभ येईल भरून

1 min
221


पुन्हा नभ येइल भरून 

विजांचा होईल कडकडाट 

आसमंत जाईल दुमदुमुन 

ऐकू येईल पाण्याचा खळखळाट 

ओलावेल सारी धरती 

पाखरांचा सुरू होइल किलबिलाट

दाणे गोळा करायला 

रानात होईल एकच गलबलाट 

पुन्हा सुगीचे दिवस येतील 

शेतकरी कामात गुंग होतील 

करून मशागत रानं पेरतील 

टपोरे मोती शिवारात उगवतील 

पुन्हा नव्याने पहाट होइल 

शिवारात नवा थाट होइल 

लक्ष्मीचे आगमन होऊन 

शेतकरी आनंदाने गाणी गाईल 


Rate this content
Log in