Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mahesh Shahapurkar

Tragedy

3.3  

Mahesh Shahapurkar

Tragedy

परिपक्व

परिपक्व

1 min
123


आज माझं मन पुन्हा एकदा भरून आलं

मागच्या वेळी झालं होतं ना अगदी तसंच

मग डोळ्यांची शोधाशोध सुरू झाली

एका निर्मनुष्य कोपऱ्याची निवड झाली


मग एका मागे एक अश्रूंची लगबग सुरू झाली

थेंबांनी सुरुवात आणि धारांनी सांगता झाली

मग एक प्रयत्न झाला धारांनी तुकडे बांधण्याचा

आलेल्या परिस्थितीत उगाचच समन्वय साधण्याचा


मग दुरून कुणाची तरी हाक कानी आली

एकांताची साथ आता सोडण्याची वेळ झाली

मग सगळे तुकडे एकत्र करून त्यांचा गोळा केला

धारांनी बांधलेला होताच तो धोरणांनी घट्ट केला


मग एक स्मित चिकटवलं ओठांवर कालच्यासारखं

जसं सगळंच काही छान चाललंय अगदी नेहमीसारखंच

मग तसेच काही दिवस गेले काही लोटण्यात आले

पुन्हा एकदा मन तसंच भरून आलं... अगदी आधीच्या सारखं


मग आता पुन्हा एकदा कोपरा, धारा, बंधन आणि धोरण...

पण आज असं काही काही झालं नाही...

अश्रूच काय तर साधे डोळेसुद्धा पाणावले नाही..

मग मी मनाला भीत भीतच विचारलं

अरे हे सगळं असं, कसं काय झालं?

मग ते हळूवार पण धीराने म्हणालं

तुझं हळवं मन आता परिपक्व झालं


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy