Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

4  

Supriya Devkar

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
7


टपोरे थेंब झेलताना ओजंळीत 

अनोखे गवसले मज काही 

नवी नवलाई पाहता सामोरे 

अचानक लाभले हाती काही 

थेंब थेंब घेऊन बहरला  

गारवा दाटला हवेमध्ये 

मनमयुर नाचू लागला 

बेभान कोसळत्या सरीमध्ये 

 पंखावर झेलताना थेंब 

पाखरांची गर्दी झाली 

खळखळत्या झर्यामध्ये 

धावत्या थेंबाची वर्दी आली 

सुखावली धरनी सारी 

ओला चिंब देह झाला  

पहिल्या पावसात भिजताना 

इंद्रधनुही न्हाऊन गेला 


Rate this content
Log in