Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

3.8  

Supriya Devkar

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
71


मेघ धावती पहा आभाळी 

स्पर्धा करीत पाखरांशी

गर्जूूूनी सांगती मज कानी

येत आहे तुज भेटीशी


दाटीवाटी करून थांबले

एकमेकांशी भांडू लागले

हळूहळू ते गर्जू लागले

पहा कसे ते बरसू लागले


सरीवर सरी कोसळती

चिंब भिजली ही धरती

क्षण ओलेे का हे पुुुरती

थेंब कुणा ना हे सरती 


तहान जरी माझी भागली 

धरनी असेे ही तापलेेली 

शमव जिवाची तिच्या काहीली 

ओढ पावसाची पुन्हा लागली 


Rate this content
Log in