Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kishorkumar Bansod

Others

4.3  

Kishorkumar Bansod

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
104


माती फोडून निघतो

वर जेव्हा नवांकुर

त्यास ओढ पावसाची

हळूवार येई वर 


जलाामृत प्राशणास

तळमळ धरतीची

शालू हिरवा घालण्या

लागे ओढ पावसाची


नाही सोसत उकाडा

लाही लाही ती अंगाची

वाटे हवासा गारवा

ओढ लागेे पावसाची


बीज मातीत पेेेरतो

बळी राबे दिनरात

पीक जोमाने ते येई

लाभे पावसाची साथ


तृण गालीच्यावरती

चिंब चिंब भिजण्याची

हौस फिटण्या मनाची

लागे ओढ पावसाचीRate this content
Log in