Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

RAKESH DAFALE

Others

3.4  

RAKESH DAFALE

Others

मोर...

मोर...

1 min
235


मोर नाचे डौलात...

वनी मयूरपंख फुलवूनी...

एका तालात..

गातो एका सुरात कुंजवनी...


मेघ दाटता नभी...

आनंदी आनंद आसमंतात...

बागडे मनमौजी...

थुईथुई नृत्य करी एकांतात...


राष्ट्रीय पक्षी मोर...

सौंदर्याची लाभली खाण...

रंग आकर्षक...

संवर्धन करण्याची असावी जाण...


Rate this content
Log in