RAKESH DAFALE

Others


3  

RAKESH DAFALE

Others


मोर...

मोर...

1 min 190 1 min 190

मोर नाचे डौलात...

वनी मयूरपंख फुलवूनी...

एका तालात..

गातो एका सुरात कुंजवनी...


मेघ दाटता नभी...

आनंदी आनंद आसमंतात...

बागडे मनमौजी...

थुईथुई नृत्य करी एकांतात...


राष्ट्रीय पक्षी मोर...

सौंदर्याची लाभली खाण...

रंग आकर्षक...

संवर्धन करण्याची असावी जाण...


Rate this content
Log in