Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

3  

Supriya Devkar

Others

मनातल्या गाठी

मनातल्या गाठी

1 min
11.6K


मनातल्या गाठी माझ्या 

किती बांधल्या किती जोडल्या 

झाला कितींचा गुंता अन् 

किती पुड्या मी सोडल्या 


साठवले मनात बरेच काही 

होते ओठात बरेच काही 

परी नाही कांगावा झाला 

खोल तळात साठा केला 


काळ पुढे सरकला 

निसटल्या हळूवार गाठी 

कशास धरता तिढी 

प्रेमाने मारावी मिठी


Rate this content
Log in