Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dnyaneshwar Hogale

Others

3  

Dnyaneshwar Hogale

Others

मी तुझ्यात तू माझ्यात...

मी तुझ्यात तू माझ्यात...

1 min
251


मी मनातल तुझ्या आभाळ होताना,

स्वप्ने रंगती तुझ्या नयनांत भेटताना.


मी मनातला तुझ्या भास होताना,

मन विरते तुझ्यात मी रंगी रंगताना.


मी सारे काही आपल्या नात्यात गुंफताना,

नाते नव्याने रुजते सुगंधात फुलताना.


त्या पहाटे मी तुझी वाट बघताना,

तू घेऊन यावा तो गोडवा दरवळणारा.


फुलतं जावे नाते आपले दिवस मावळताना,

रात्रीत फुलून सारे आनंदी करावे मनाला.

त्या प्राजक्तासारखा सुगंध द्यावा नात्याला.


Rate this content
Log in