Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rama Khatavkar

Others

3  

Rama Khatavkar

Others

मौनामध्ये बोलू आपण

मौनामध्ये बोलू आपण

1 min
155


जगावेगळी अबोल भाषा 

सुरेल होतील यापुढचे क्षण 

मौनामध्ये बोलू आपण 

मौनामध्ये बोलू आपण ||१||


शब्दांमध्ये कुठली क्षमता 

दोन मने संवाद साधता 

ठेवू धजती दोघां बांधुन

मौनामध्ये बोलू आपण ||२||


असली कसली उदासीनता 

आतुरता तरीही निष्क्रियता 

व्यक्त व्हायचे वाटे बंधन 

मौनामध्ये बोलू आपण  ||३||


बरेच काही उसळे आतून 

शब्दांतुन ना ये साकारुन

कसे ठेवणे मनात दाबुन 

मौनामध्ये बोलू आपण  ||४||


कुणी न काही केले तरीही 

बरेच काही झाले कारण 

काय जाहले कसे जाहले 

तनामनाचा पुसतो कणकण ||५||


शस्त्रकर्म ते रक्तहीन, पण 

करणे आहे आवश्यक पण.

अग्निपरीक्षेतच दोघेजण 

मौनामध्ये बोलू आपण ||६||


Rate this content
Log in