Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Devyani Mestry

Inspirational

3  

Devyani Mestry

Inspirational

माझे गुरूजी

माझे गुरूजी

1 min
279


आई सम वाटे मज , 

वात्सल्यमय शिक्षक , 

देई संकटात धीर , 

होऊन ढाल रक्षक . || १|| 


देई संस्कार शिदोरी , 

होऊन निस्वार्थी दाता , 

अंधारात वाट दावी , 

स्वत: होऊन विधाता . || २ || 


उपासक हा ज्ञानाचा , 

ज्ञानदान करी शिष्या , 

बोट धरून शिकवी , 

घाली पाया शिक्षणाचा . || ३ || 


जगण्याची दिशा दावी , 

जीवनाला आकार देई , 

समाजालाही घडवी , 

गोळ्यास आकार देई . || ४ || 


स्वत: खाऊन रे खास्ता , 

शिष्या करी रे महान , 

पाय ठेवून मातीत , 

निर्माण करी सुजन . || ५ || 


संकटसमयी मज , 

आठवतात गुरुजी , 

सुमार्गाने जा लेकरा , 

धीर देतात गुरुजी . || ६ || 


Rate this content
Log in