Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rama Khatavkar

Others

4.5  

Rama Khatavkar

Others

माहेरची आठवण

माहेरची आठवण

1 min
982


माहेराची आठवण,

माये तुझीच गं खूण.

इथे तिथे भरलेले-

माझे सारे बालपण


माहेराची आठवण,

डोळां आसवांची खाण.

तूच नाही आता तिथे,

काय सांगू रितेपण !


माय जाताच माहेरी,

माझे माहेर संपते,

साऱ्या जगाची माऊली

विठाबाई आठवते.


माहितही नाही ज्यांना,

माय, माहेर कोणते,

अशा लेकीबाळींसाठी

मीच माहेर बनते.


Rate this content
Log in