Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

3  

Supriya Devkar

Others

कुटुंब

कुटुंब

1 min
51


पडक्या चार भिंतीमध्ये 

होता तेव्हा विश्वासाचा झरा

प्रेमाने साधंलेेेल्या नात्यांना

होता तेव्हा अर्थ खरा


कौलारू अन कळकटलेली 

घरे होती तेव्हा छोटेखानी 

किती ही येवो कडवटपणा 

होती प्रत्येकाची मधूरवाणी


नव्हता राग ना द्वेेेष कुणाचा 

होती उत्साही सर्वांची मने

सर्वांसाठी राबत होती 

तेव्हा सारी निःस्वार्थी तने


सदैैव होती कवाडे उघडी

अन् अतिथी होता तेव्हा देेव

माया ममतेचा कधीही राहीला

नव्हता रिकामा पेव 


कुटुंबात ही भरला होता 

तेव्हा ठासूून जिंवतपणा 

उरल्या आठवणींमध्ये आता 

भासतो फक्त निर्जीवपणा 


काळ मागे सरला आता 

अन् नाती झाली जुुुनी

भरलेल्या संसारावर असा  

नांगर फिरवला कुुुणी


Rate this content
Log in