Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

bhagwant savaltot

Others

2  

bhagwant savaltot

Others

हसवणे

हसवणे

1 min
47


आपण हसू शकतो मनापासून

त्याला लागत नाही कष्ट भारी

पण हसवणे नाही जमत कोणाला मनापासून

हसावण्यासाठी लपवावे लागते दुःख दाखवूनी सुख

आपण विदूषकाचे कार्यक्रम बघून हसतो खरे

चार्ली चॅप्लिन म्हणतो,"लापवावे लागते दुःख खूप सारे"

रोज सकाळी जातांना बघतो लोकांना

कारण नसतांना ,हसतांना बघतो लोकांना

यापेक्षा वेळ घाला परिवा रा बरोबर

हसू मिळेल सर्वांना 

हसणे - हसवणे दोन्ही आहेत छान काम

ते करताना मिळतो आनंद वाटते छान 

पण ते करायला लागते स्वच्छ मन आणि ध्यान


Rate this content
Log in