Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

3  

Supriya Devkar

Others

हृदयाची हाक

हृदयाची हाक

1 min
361


सांग सखे अशी घालतेस घिरट्या 

मनातले तुझ्या कळते आता मला 

नको होऊस अस्वस्थ अशी 

हृदयाची हाक तुझ्या ऐकू येते मला 


केविलवाणा चेहरा पाहता मन दुखावते 

तुझ्या मनातली सल हळूच डोकावते  

लपवून ठेवलेस ओझे हृदयावरती 

मोकळा श्वास घे दिवस हे ही सरती 


आनंद ओजंळीत साठवताना  

 कितीदा पाहीले मी सखे तूला 

आता का घेतलीस विरक्ती

स्वप्न बघणे आवडेना तूला 


तुझे लोभसवाणे दिसणे 

उभारी देते आम्हाला 

तुझे शब्द दाखवती 

विश्वासाचे जगणे आम्हाला 


Rate this content
Log in