Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Hemlata Meshram

Romance

2  

Hemlata Meshram

Romance

होकार

होकार

1 min
2.7K


या अबोल शब्दांना व्यक्त 

होण्यासाठी तू आहे ना 

माझ्या मनाला सावरायला 

तुझा होकार आहे ना


Rate this content
Log in