Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Supriya Devkar

Others

4.2  

Supriya Devkar

Others

हौस

हौस

1 min
45


अनेकदा मी ठरवतो 

आज तूला पूर्ण वेळ द्यायचा 

माझ्या हातचा चहा 

सकाळी उठल्यावर तुला द्यायचा 

अग नाश्ता तर तू बनवतेसच 

 आज बाहेर दोघांनी जावून खायचा 

तुझं किचन तुझच आहे पण 

आज मात्र मी आवरणार 

बिछान्यावरल्या चादरीला 

आज मात्र मी सावरणार

तुझ्या हातात जादू आहे 

हे तर मी मान्य करतो 

पण आज मी ठरवलयच

थोडीशी मालिश तुझ्या हातांची करतो 

कस असत ना 

तुला ग्रहीत धरतात सारे 

तुझ्या कडून खाण्यापिण्याचे 

लाड पुरवून घेतात सारे

पण तुला आलेल दुखणं 

कोणालाच बघवत नाही 

तुला हाताखाली वापरण्याची 

आमची सवय काही जात नाही 

तुझ्या जगण्याचा आम्ही 

अविभाज्य घटक आहोत 

पण तुझ्या इच्छांना ही 

इथे भरारीचे पंख राहोत 

म्हणूनच आज एक सागंतो तूला 

थोडस टोचून बोललीस तरी चालेल मला 

तुझ्या स्वप्नांना नकोस 

मनात दाबून ठेवूस 

तुलाही वाटत असेल की 

पुरवावी तुझी हौस


Rate this content
Log in