Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pratibha Lokhande

Others

2.6  

Pratibha Lokhande

Others

Everything is possible but try it again and again

Everything is possible but try it again and again

1 min
179


ही महामारी नसती तर...

माझी म्हातारी मानस जीवंत असती,

   माझा. सेवका ना, जरा सुख अस त.

जे लोकं busy असती ती कधी , आपल्या कुटुंबा ना 

  वेळ देऊ शकत नव्हते, जर कोरोना नसता तर...

माझी माय धरती दुषित नसती,

   त्या नद्या, ओडे , समुद्र, महसरोवरे,

डोंगर दऱ्या दुषित नसत्या.

माझ्या भारताची अर्थ व्यवसथापन , ढासळली नसती.

  नुकसान झाले नसते, कामगार उपासमार होतायेत

त्यांची अशी अवस्था झाली नसती.

       जर कोरोना नसता तर...

आज हवा दुषित झाली नसती,

     टाळावी ही महामारी सारी  

सगळ्यांचा तोटाही अन् , फायदाही करून गेली ही महामारी.

  देवा आता तरी जाऊ दे ,

   ही कोरोना, कोरोनाची वारी.


Rate this content
Log in