Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rama Khatavkar

Romance

4  

Rama Khatavkar

Romance

दूर कुठेतरी

दूर कुठेतरी

1 min
24.5K


पाठ फिरवून जाशी दूर कुठेतरी,

पावलांचे पडसाद इथे माझ्या उरी


असा रागावून जाशी दूर कुठेतरी,

पेटे फुफाट वणवा चांदण्यांच्या तिरी


बरसात रे करीशी दूर कुठेतरी,

येई अत्तर मातीचे इथे माझ्या घरी


शिंपविशी तू मायेने दूर कुठेतरी,

तेव्हा गजरा जुईचा येई माझ्या करी


गुणगुणसी तू गाणे दूर कुठेतरी,

उमटते इथे दाद अशी मनभरी


तिथे खोटीच आवई दूर कुठेतरी,

इथे माझ्या काळजाची उलघाल खरी


मी मनात आहे तुझ्या दूर कुठेतरी,

एवढ्याने जगण्याला येतसे उभारी


आणखीही अशा कथा किती सांगू तरी,

एवढेच सांगेन मी इथे आहे बरी


Rate this content
Log in