Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Inspirational

3  

Supriya Devkar

Inspirational

दुरावलेली शाळा

दुरावलेली शाळा

1 min
11.8K


टनटन टनटन च्या गजरात 

सुरू होई माझी शाळा 

कधी सुविचार लिहिते पोर

वाट पाही वर्गातला फळा

एका सुरात गायला शिकलो

इथेच आम्ही जन गन मन

मासपिटीच्या तासामध्ये 

कसरती अन् मेडीटेशन

सर्व धर्म समभावाची शिकवण

इथेच घडली आम्हावर

सारे तुटून पडत इथेच 

एकाच जेवणाच्या डब्यावर 

इथेच भेटले सखे सोबती

जडला अखंड विश्वास 

जोडली गेली अविरत नाती

शिकलो घेण्या मोकळा श्वास 

वर्षे उलटून गेली आता

जिवन धावपळीचे झाले

बाकावरती ऐकत्र बसणे

काळाच्या पडद्याआड गेले

दुरावलेली शाळा पुन्हा  

 वावरता येइल का जवळून 

बालपणीचा खेळ सुखाचा

पुन्हा जावावा उजळून


Rate this content
Log in