Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

3  

Supriya Devkar

Others

छळणारी ती नजर

छळणारी ती नजर

1 min
436


धीर एकवटून त्याने विचारले तिजला 

तुझ्या डोळ्यातले भाव सांग ना मजला 

छळणारी ती नजर तुझी स्वस्थ नाही बसवत 

एकटेपणात तूला आठवून ठेवते मला हसवत 

धडधडत काळीज तूला एकटक पाहताना 

काही सुचतच नाही तू समोरून जाताना 

नाही राहीलो काॅलेजकुमार तरीही कळ उठते 

न बोलता तुझ्या प्रेमाची भावना मनी दाटते  

खोलवर कुठेतरी दडलेला एक कप्पा तुझा 

एकटेपणात मात्र असतो तो फक्त माझा 

तुझं हसण तुझं बोलणं साठवलय मी त्यात

नेहमी नसेना का पण कधी रमतो मी तुझ्यात


Rate this content
Log in