Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Sagarshambharkar Chandrapur

Others

3  

Sagarshambharkar Chandrapur

Others

बलिदानाचे भान ठेवूया

बलिदानाचे भान ठेवूया

1 min
18


भूवरी असा तळपला तो

सर्व विषमता नष्ठ झाली....

तुझी जगण्याची हेळसांड

तेजाने भस्मसात केली.....


मानवता दिली आम्हाला 

माणूसकी रहावी जीवंत ......

कशे? कुठे? काय? शोधूया 

माणसाला माणूसच निवांत .....


कुठे आहे? तुझी ती

सिंहगर्जनेची ललकारी..!

का? फिरतो आज तू 

दुसऱ्याच्या दारोदारी....!


मावळतीला सूर्य गेला

तेज उद्याचे द्यावया.......

सूर्योदयाच्या प्रतिक्षेत आम्ही 

एकसंघ भारत पाहूया......


नवी उमिद अन ताकद 

ज्यांनी दिली जगण्याची ........

बलिदानाचे भान ठेवूया

घेवूनी शपथ एकतेची........


Rate this content
Log in