Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Others

4  

Supriya Devkar

Others

अश्रू

अश्रू

1 min
58


आठवणींचा बांध फुटला 

हरवून गेलो तुझ्या स्मृतीत 

क्षणांना बसलो जुळवून 

अश्रू ओघळला मज झोळीत 


तुझी आठवण ठेवली शाबूत 

अगदी जशी की तशी 

तुझ्यात रमताना बघ

वेळ विसरून जातो कशी 


तुझं कौतुक कधीच 

थांबलच नाही जिवनात 

आता मात्र भकास वाटते

या मोकळ्या रानात 


खुलवलास संसार इवलासा 

ठेवलीस सावरून घडी

अन् अचानक तोडलीस

घट्ट धरून ठेवलेली जोडी 


Rate this content
Log in