Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amol Patil

Tragedy Others

3  

Amol Patil

Tragedy Others

असे प्रेम बनो आमचे दोघांचे

असे प्रेम बनो आमचे दोघांचे

1 min
11.9K


खऱ्या प्रेमाचा वनवा पुन्हा पेटू दे 

जीव गुंतला जिच्यात, तिला भेटू दे 


हाल बघेनासे झाले माझे प्रेमा रे

माझे इतके काळीज, तिचेही दाटू दे 


तिच्यासाठी कधी माघार नाही माझा 

माझीही थोडी काळजी, तिला वाटू दे 


असे प्रेम बनो आमचे दोघांचे की 

पाहून दगडाचाही कलेजा फाटू दे 


उरले जे ही काही माझे आयुष्य हे 

त्यातले सारे क्षण, तिच्यासंगे काटू दे


Rate this content
Log in