Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

komal Burele

Others

4.0  

komal Burele

Others

अंतरंग

अंतरंग

1 min
44


घे उंच भरारी क्षितिजा पलिकडची 

मनातल्या त्या चक्रवाढ व्याजाची 

कधी अंतरी चार पाऊले येतील सुुखदुःखाची

तुझ्यातच लपलेल्या त्या पाऊल खुणांची


तडजोडीच्या जीवनास पंंख फुटू दे आशेेेचे 

लोप होऊ देे तुुझ्यात असलेल्या त्या ' मी ' पनाचे 

कर समर्थन तुझ्यात गुुंतलेल्या त्या जिवांचे

तुझ्यातच अडकून पडलेल्या त्या भाष्याचे


वाट पाहू नकोस कुणी साद घालेल याची

शांत पाण्यातील त्या अशांंत आवाजाची

घडव तुझी ती प्रतिमा तुझ्याच गुणांची 

तुझ्याच कल्पकतेची अन स्वाभिमानाची


जाणीव असू दे तुझ्यातल्या त्या स्वप्नाची 

कोमेेजलेल्या त्या पानांतील हिरवळीची 

काकदृष्टी असुदे मुुखवट्यातील अंतरंग पाहाण्याची 

तुझ्यातच असलेल्या त्या गरूड भरारीची


Rate this content
Log in