Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Yogesh Borhade

Abstract

4  

Yogesh Borhade

Abstract

आयुष्याला टोचले काटे.. कविता

आयुष्याला टोचले काटे.. कविता

1 min
53


आयुष्याला टोचले काटेपोटाला ना मिळे भाकरी,

अनवाणी पायाने फिरलो घाम गाळूनी केली चाकरी..//

आयुष्याला टोचले काटेसंकटाला गेलो कसून,

सावकाराने घातली व्यसन गावबरं फिरविले काळा फासूनी..//

आयुष्याला टोचले काटेभुकेच्या वेदणेने जीव होई घामाघूम,

लेकरांच्या वेदना पाहूनी बापाचं मन होई सामसूम..//

आयुष्याला टोचले काटे अश्रूंची कधी होतील फुले,

दगडाला फुटेल का पाझरसुखी होतील का माझी मुले..//

आयुष्याला टोचले काटेपोटाला पडले टीचरे,

भिकेचे लागले डोहाळे यमाला आली दया स्वर्गात नेले सुखाने..//         


Rate this content
Log in