Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mrs. Mangla Borkar

Inspirational

3  

Mrs. Mangla Borkar

Inspirational

आयुष्य जास्त सुंदर वाटतं

आयुष्य जास्त सुंदर वाटतं

1 min
434


"चांगली वस्तु", "चांगली व्यक्ती" व "चांगले दिवस"                          

यांची किंमत "निघुन गेल्यावर समजते

"प्रेमाने" जोडलेली चार माणसं व त्यासाठी लागणारे दोन गोड शब्द हे "वैभव"                        

ज्यांच्या जवळ आहे तोच खरा "श्रीमंत"                                               

चार चौघात बसण्यापेक्षा, कधीकधी समुद्र किनाऱ्यावर आठवणींना घेऊन बसावं                   

आयुष्य जास्त सुंदर वाटतं...                                      


आपल्याला कोण हवंय यापेक्षा आपण कोणाला हवंय हे सुद्धा कधी तरी पाहावं

आयुष्य जास्त सुंदर वाटतं...                                    


आकाशातले तारे कधी मोजून होत नाहीत माणसाच्या गरजा कधीत संपत नाहीत शक्य तेवढे तारे मोजून समाधानी रहावं

आयुष्य जास्त सुंदर वाटतं..!


Rate this content
Log in