Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nandkishor Bhoyar

Others

3  

Nandkishor Bhoyar

Others

आठवण

आठवण

1 min
24


कारंजा हे गाव

आईची पंढरी

करीन मी वारी

तुझ्यासाठी।।


आई तू नसताना

कसे पाहू रुप

सदा तुझा जप

मनामध्ये।।


तुझीच आठवण

झाली हातून सेवा

मिळतो हा मेवा

तुझ्याकृपे।।


डोळ्यात पाणी

तुझी रे आठवण

शिदोरी साठवण

आयुष्याची।।


देहभान मी असा

तुझ्या विचारात

जोडुनी गं हात

संस्काराला।।


पुण्यवान मी 

जन्म तुझ्या पोटी

विश्वात तू मोठी

माझ्यासाठी।।


Rate this content
Log in