Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Nandkishor Bhoyar

Others

3  

Nandkishor Bhoyar

Others

गुरुमाऊली

गुरुमाऊली

1 min
54


दिंडोरी हे गाव

माझी रे पंढरी

करतो ही वारी

वर्षातून।।


गुरुमाऊली तू

विठोबाचे रुप

सदा तुझा जप

मनामध्ये।।


विज्ञान सांगड

आध्यात्मिक सेवा

मिळतो हा मेवा

दरबारी।।


गुरुपीठ माझे

ऊर्जा एक स्रोत

पेटती ही ज्योत 

अंतरीची।।


देहभान मी

स्वामी सेवेकरी

दुःख तुम्ही हरी 

स्वामीराया।।


गरजुंची सेवा

भरुनी ये मन

माऊली प्रसन्न

सर्वांसाठी!!


Rate this content
Log in