Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mrs. Mangla Borkar

Inspirational

1.5  

Mrs. Mangla Borkar

Inspirational

आपुलकी

आपुलकी

1 min
192


आपल्यासाठी कुणी ही नसले तरी आपण सर्वांसाठी आहोत,

ही सुंदर गोष्ट सुंदर फुलांकडून शिकावी

फुलांसाठी कुणीही नसतं, पण फुले ही सर्वासाठी असतात

आणि सर्वांना सारखाच सुगंध देतात,    अगदी आनंदाने....!!!!


Rate this content
Log in