Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

User User

Others


3  

User User

Others


ಯಾರಿದು?

ಯಾರಿದು?

1 min 11.2K 1 min 11.2K

ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು

ರಾಧೆ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುನಿವನು

ಹಿರಿದಾದ ಭಾರವ ಮನದಿ ಹೊತ್ತು

ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ಬರೆದೆನು


Rate this content
Log in