Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

User User

Others

3  

User User

Others

ನಾನ್ಯಾರ ನಂಬಲಿ ಹೇ ನನ್ನ ವಿಧಿಯೇ

ನಾನ್ಯಾರ ನಂಬಲಿ ಹೇ ನನ್ನ ವಿಧಿಯೇ

1 min
11.4K


ನಾನ್ಯಾರ ನಂಬಲಿ ಹೇ ನನ್ನ ವಿಧಿಯೇ

ಕುಡಿದ ಹಾಲೇ ಹಾಲಾಹಲವಾಗಿರಲು

ತಿಂದನ್ನವದು ಕಲ್ಲಗುಂಡಾಗಿರಲು

ಸೇವಿಪ ಗಾಳಿಯು ಉರಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿರಲು

ಕುಡಿವ ನೀರದು ಮೈಯ ಸುಟ್ಟು ಸುಡುತಿರಲು

ನಾನ್ಯಾರ ನಂಬಲಿ ಹೇ ನನ್ನ ವಿಧಿಯೇ


Rate this content
Log in